Maria Montessori
  *  Montessori          pedagogija

  *  Montessori mudrosti
  * Maria Montessori rođena je u Italiji, 31. kolovoza 1870., preminula je u Nizozemskoj 6. svibnja 1952.
  * bila je talijanska pedagoginja, liječnica i tvorac predškoske metode Montessori
  *  1892. upisala studij medicine na Sveučilištu u Rimu, a 7896. je postala prva žena lijeniča u Italiji
  *  1897. sudjelovala na konferenciji za dijecu s posebnim potrebama u Torinu
  *  1899 postala je docentica Škole za učiteljice, 1900. upisuje studi u Rimu za pedagogiju, antropologiju i psihologiju
  *  1907. otvara Dječju kuću  ( Casa dei Bambini) u San Lorenzu, u kojoj razvija metodiku rada s dijecom s mentalnom                        retardacijom
  *  1913. organizira prvi međunarodni tečaj u Rimu, te otvara prvu Montessori školu u Španjolskoj
  *  1929. u Berlinu je osnovala Association Montessori Internacionale, čije je središte danas u Amsterdamu
  *  1934. po Mussolinijevom nalogu zatvo su sve škole u Italiji, a Maria Montessori zajedno sa sinom odlazi u Indiju
  *  3 puta je predlagana za Nobelovu nagradu za mir

      

maria