Ja sam Valentina Sušić, rođena sam u Otočcu 1994. godine, gdje i živim. Otočac je gradić u Ličko-senjskoj županiji kroz koji teče rijeka Gacka,
a broji oko 5000 stanovnika. Zanimljivo je što se kod nas u gradskom parku nalazi najveći spomenik u Hrvatskoj podignut hrvatskim braniteljima 
Domovinskog rata. 

Pohađala sam Osnovnu školu Zrinskih i Frankopana također u Otočcu. Kao osnovnoškolac često sam išla na natjecanja iz matematike i na lidrano. Nakon završene osnovne škole upisala sam se u Srednju školu Otočac, smjer ekonomist, a maturirala sam 2013. godine. Sada studiram na Sveučilištu u Zadru, smjer Predškolski odgoj.  
Imam mlađu sestru, Karolinu, koja ima 13 godina. Dvije godine sam pohađala satove Zumbe, a kao mala sam neko vrijeme bila u mažoretkinjama i na ritmici.