U životu mi je cilj završiti fakultet i zaposliti se. Rad s djecom moja je velika ljubav stoga sam i upisala ovaj studij. U budućnosti želim završiti tečaj za rad s djecom s poteškoćama čiji broj u vrtićima neprestano raste i potrebna im je stručna pomoć.
Želja mi je posjetiti Grčku i Egipat i bolje upoznati različitosti u kulturama, povijesti, hrani, te vidjeti njihove predivne reljefe.Nadam se da ću uspjeti završiti plesnu školu te i sama podučavati djecu i mlade plesu, jer plesom se
 oslobađamo negativne energije, učvršćujemo tijelo, gubimo kalorije, potičemo kreativnost, bolje spavamo
i tako dalje.