Nikolina Bezinović

 

NASLOVNA

ŽIVOTOPIS

INTERESI

HOBI

 

 

ŽIVOTOPIS

___________________________________________________________________________

Oval: Osnovne informacije 

 

 


Rođena sam 1.10.1993. godine u Zadru. Živim u Turnju gdje sam i završila osnovnu školu. U Biogradu na Moru 2012. godine završila sam srednju ekonomsku školu. 2013. godine upisujem na Sveučilištu u Zadru odjel za Predškolski odgoj i obrazovanje.