Zovem se Marija Jurjević. Rođena sam 3.01.1995. godine u Zadru.
Završila sam srednju Ekonomsku školu u Obrovcu.
Pohađam 2.godinu Učiteljskog studija na Sveučilištu u Zadru.
Move the cursor over this line.