Životopis       Zovem se Marija Durmanić. Rođena sam 11.07.1993. godine u Šibeniku
     Dolazim iz Tribunja. Studentica sam druge godine Predškolskog odgoja na Sveučilištu u Zadru.
     Nakon završene osnovne škole u Vodicama upisala sam srednju Prometno - tehničku školu  u Šibeniku.
     Do sada sam radila preko ljeta sezonski .