Životopis
   Zovem se Marina Jukić. Imam 23 godine. Živim na Tijarici, u malom mjestu pokraj Trilja. Završila sam Srednju ekonomsku školu u Splitu. Preko ljeta radim na Bolu na Braču kao kuhinjski radnik. Trenutno sam na drugoj godini Predškolskog odgoja u Zadru.