Moje ime je Kristina Matijašević. Rođena sam u 1991. godine u Vinkovcima.
Studiram na Učiteljskom studiju u Zadru.


10cvl1t