Interesi!!
   
int  


                                              Biciklizam                                                                                                                Trčanje

bicikla                    trcanje

                        Čitanje                                                                                                                           Gitara

knjiga                           gitara