Životopis

Zovem se Ana  Antanasijević. Imam 20 godina. Dolazim sa otoka Hvara. Pohađala sam osnovnu školu na otoku Hvaru. 
Nakon završene osnovne škole upisala sam Opću gimnaziju na  Hvaru. 
Nakon srednje škole upisala sam studij predškolskog odgoja na Sveučilištu u Zadru.
Trenutno sam na drugoj godini studija .
Do sada sam jedino radila sezonski posao.                        7uuu  

888                               ggg
 
  Osnovna i Srednja škola Hvar                                                                                     Sveučilište u Zadru